Αίτηση προς κατάστημα PC Lab by Notis Katsikos για την παροχή υπηρεσιών Cyta.
 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ταχύτητες Internet & τα Προγράμματα Χρόνου Ομιλίας πατήστε εδώ
  Οι τιμές είναι τελικές,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
  Τα πεδία με αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά.
 2. Όνομα(*)
  Please let us know your name.
 3. Επίθετο(*)
  Invalid Input
 4. Όνομα Πατρός(*)
  Invalid Input
 5. Ημ. γέννησης(*)
  Invalid Input
 6. Προσφώνηση (username)(*)
  Invalid Input
 7. Email(*)
  Please let us know your email address.
 8. ΑΦΜ(*)
  Invalid Input
 9. Αναγνωριστικό(*)
  Invalid Input
 10. Αριθμός Αναγνωριστικού(*)
  Please write a subject for your message.
 11. Έκδουσα Αρχή Αναγνωριστικού(*)
  Invalid Input
 12. Υπηκοότητα(*)
  Invalid Input
 13. Σταθερό Τηλέφωνο
  Invalid Input
  Αν υπάρχει.
 14. Κινητό τηλέφωνο(*)
  Invalid Input
 15. Επάγγελμα(*)
  Invalid Input
 16. Νομός(*)
  Invalid Input
 17. Πόλη
  Invalid Input
 18. Τ.Κ.(*)
  Invalid Input
 19. Οδός(*)
  Invalid Input
 20. Αριθμός(*)
  Invalid Input
 21. Όροφος(*)
  Invalid Input
 22. O Βρόχος μου είναι(*)
  Invalid Input
 23. Επωνυμία Παρόχου γραμμής
  Invalid Input
 24. Τηλ. αριθμός υπηρεσίας (βρόχου)
  Invalid Input
 25. Γειτονικός τηλεφωνικός αριθμός (για ανενεργό βρόχο)
  Invalid Input
 26. Είδος τηλεφωνικής γραμμή(*)
  Invalid Input
 27. Χαρακτηριστικά Υπάρχουσας γραμμής
  Invalid Input
 28. Τηλεφωνικές Υπηρεσίες


  Invalid Input
 29. Τηλεφωνικός Κατάλογος  Invalid Input
 30. Μορφή Λογαριασμού  Invalid Input
 31. Προσφορές
  Με νέα σύνδεση 2play και με οποιοδήποτε Πρόγραμμα Ομιλίας προς Κινητά Ελλάδος ή Σταθερά Διεθνών Προορισμών επιλέξεις, έχετε ΔΩΡΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ Σταθερά Ελλάδος για 1 ολόκληρο χρόνο & ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ(για ενεργό βρόχο)!

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΣΥΝΔΕΣΗ VDSL ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ! ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 2651034104 ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI NA ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ VDSL ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!
 32. Επιλογή Ταχύτητας
  Invalid Input
 33. Χρόνος ομιλίας προς σταθερά
  Invalid Input
  (προαιρετικά)
 34. Χρόνος ομιλίας προς κινητά Ελλάδος
  Invalid Input
  (προαιρετικά)
 35. Χρόνος Ομιλίας προς Σταθερά Διεθνών Προόρισμών
  Invalid Input
  (προαιρετικά)
 36. Χρόνος Ομιλίας Προς Cyta
  Invalid Input
 37. Μηνιαίο Τέλος
  Invalid Input
 38. ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 20
 39. 1. Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που βρίσκονται εδώ και αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενό τους.
  2. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το άρθρο σχετικά µε την προστασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
  3. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τον τιμοκατάλογο της Cyta για την/τις υπηρεσία/ες για την/τις οποία/ες αιτούμαι, τα χαρακτηριστικά της/τους και τη γεωγραφική της/τους κάλυψη.
  4. Τα στοιχεία που έχω συμπληρώσει είναι αληθή και ακριβή.
  5. Εξουσιοδοτώ ρητά και ανεπιφύλακτα την Εταιρεία PCLab συνεργάτη της Εταιρείας Cyta νόμιμα εκπροσωπούμενη όπως προβεί για λογαριασμό µου σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να µου παρέχει την/τις εν λόγω υπηρεσία/ες, σύμφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία.
  6. Αποδέχομαι τη μεταβίβαση της παραπάνω τηλεφωνικής σύνδεσης και αριθμού/ων προκειμένου να λαμβάνω τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από τη Cyta Hellas, αναλαμβάνοντας κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέει από τη χρήση αυτής/ων.
  7. H παρούσα αίτηση κατατίθεται στην εταιρεία PC LAB η οποία είναι υπεύθυνη για την πορεία της αίτησης και η Cyta δεν έχει ευθύνη για την παρούσα αίτηση έως ότου την παραλάβει. Το PC Lab θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας,ούτως ώστε να έρθει στο χώρο σας για την υπογραφή της αίτησης σας.
 40. (*)
  Invalid Input
 41. (*)
  Invalid Input

PCLab Ioannina by Νότης Κάτσικος